Крийя йога

Крийя йога

Крийя йога является разновидностью раджа йоги (царской йоги). Высший путь йогической практики. Западному миру этот путь открыл Парамаханса Йогананда.
Базовый комплекс 42 энергезирующие крийи это научно-йогический метод самотрансформации сознания, основанный на понимании психофизиологических процессов, духовной природы человека, неотделимости материи от духа.
Метод построен на принципах сжатия и расслабления участков тела с ментальной психической работой, что приводит к пранизации и транформации всей системы тел человека вплоть до клеточного уровня.

К чему приводит практикование крийя:
— пранизация (энергизация) тела
— восстановление и формирование новый нейронных связей
— раскрытие и укрепление нервных окончаний
— активация мозговой деятельности, повышение ментальной силы
— стирание кармических программ
— формирование навыка концентрации
— выход за пределы ума, остановка внутреннего диалога
— раскрытие творческого потенциала
— формирование единства с Высшим Я
— повышение осознанности в повседневной жизни

Практика крийя дает опыт прямого постижения своей духовной природы, восприятие энергии Духа праны в своем теле.

Правильное практикование 42 крийя (при необходимом уровне концентрации и грамотной ментальной работой) от 6 месяцев способно избавить человека от многих болезней, в том числе и кармических.

 

Крійя йога є різновидом раджа йоги (царської йоги). Вищий шлях йогічної практики. Західному світові цю можливість відкрив Парамаханса Йогананда.
Базовий комплекс 42 енергізуючі Крійі це науково-йогічний метод самотрансформації свідомості, заснований на розумінні психофізіологічних процесів, духовної природи людини, невід’ємності матерії від духу.
Метод побудований на принципах напруження і розслаблення ділянок тіла з ментальною психічною роботою, що призводить до пранізаціі і транформації всієї системи тіл людини включно до клітинного рівня.

До чого призводить практикування крійя:
— пранізація (енергізація) тіла
— відновлення і формування нових нейронних зв’язків
— розкриття і зміцнення нервових закінчень
— активізація мозкової діяльності, підвищення ментальної сили
— стирання кармічних програм
— формування навички концентрації
— вихід за межі розуму, зупинка внутрішнього діалогу
— розкриття творчого потенціалу
— формування єдності з Вищим Я
— підвищення усвідомленості у повсякденному житті

Практика крійя дає досвід прямого осягнення своєї духовної природи, сприйняття енергії Духа прани в своєму тілі.

Правильне практикування 42 крійя (при необхідному рівні концентрації і грамотним ментальним супроводом) від 6 місяців здатне позбавити людину від багатьох хвороб, в тому числі і кармічних.